Đánh cắp số phận

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, những năm gần đây, huyện Mang Thít tập trung xây dựng và mở rộng diện tích vườn chuyên canh bưởi da xanh trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *