Để đạt được danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít đang ra sức đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân từ vật chất đến tinh thần, đảm bảo phát triển KT-XH bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *