Ban vận động hiến máu nhân đạo huyện Long Hồ vừa kết hợp với Trung tâm huyết học Cần Thơ tổ chức đợt tiếp nhận hiến máu nhân đạo đợt 2/2010.

Ảnh minh họa

Có hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ngành huyện, đoàn viên, hội viên các tổ chức hội, đoàn thể các xã, thị trấn, sinh viên trường đại học Cửu Long và nhân dân đăng ký hiến máu.

Qua khám sàng lọc, có 174 người đủ điều kiện hiến máu. Trong số này, hầu hết đã hiến máu từ 2 lần trở lên. Đặc biệt, có người hiến máu đến lần thứ 5.

Từ đầu đầu năm đến nay, huyện Long Hồ có 323 người tham gia hiến máu nhân đạo. Các địa phương thực hiện tốt phong trào vận động hiến máu nhân đạo là xã Phú Quới, Lộc Hoà và Thị trấn Long Hồ.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *