Trang trại được xây dựng trên diện tích 2.500 m2, đang thả nuôi 7 loại động vật hoang dã với số lượng gần 3.000 con, gồm: Càng đước, kỳ đà, rắn ri voi, cua đinh, ba ba, le le và rắn hổ hèo.

Qua kiểm tra, đoàn đề nghị chủ trang trại nên đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chuồng trại và thực hiện tốt các qui định về nuôi nhốt động vật hoang dã. Khi phát triển qui mô nuôi nhốt, trang trại cần xây dựng hệ thống xử lý chất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 31 hộ, cơ sở nuôi động vật hoang dã đã đăng ký với số lượng hơn 185.000 con.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *