Nhằm thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, tỉnh Vĩnh Long huy động gần 950 điều tra viên tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *