Tại huyện Trà Ôn, đến nay, 153 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 của huyện Trà Ôn cũng đã sẵn sàng lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *