Hòa trong không khí ngày hội của toàn dân, sáng nay hơn 72.000 cử tri của huyện Bình Tân đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *