Sáng nay, Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo di tích khám lớn Vĩnh Long lần 2 năm 2016 nhằm thu thập đầy đủ tư liệu lịch sử để tiến hành lập hồ sư thủ tục đề nghị xếp hạng di tích này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *