Bên bờ hạnh phúc

Đồng Chí Phan Văn Đáng – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và dân tộc ta, là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *