Nếu so với cùng thời gian này năm ngoái, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở 7 xã điểm nông thôn mới được triển khai tương đối thuận lợi hơn cả về thời gian cũng như tiến độ thi công. Tuy nhiên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *