Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 12. Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *