Thời gian qua, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện có hiệu quả với tinh thần chủ động, tự giác và làm theo bằng những việc làm thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *