Nông dân Vĩnh Long cũng như một số địa phương trong khu vực ĐBSCL đang bước vào thu hoạch lúa Thu đông. Gần đây, giá lúa gạo trên thị trường giảm nhẹ. Nhưng theo dự báo của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo thì giá lúa gạo trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định ở mức đảm bảo có lời cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *