Cùng chung tay bảo vệ môi trường ,phát huy tinh thần xung kích, đặc biệt là nâng cao nhận thức hành động của tuổi trẻ, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều hoạt động góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *