Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Lê Quang Trung, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm tại huyện Vũng Liêm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *