Trà Ôn là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình, đời sống đồng bào Khmer trong huyện từng bước phát triển. Tết Chol Chnam Thmay này, đồng bào Khmer ở huyện Trà Ôn phấn khởi vì có ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *