Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn, ngành GTVT đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tháo gỡ nhiều khó khăn cho các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *