Trong những ngày qua đoàn kiểm tra liên ngành gồm :  Thanh tra sở  lao động thương binh xã hội , thanh tra sở xây dựng và Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra  việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại một số công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế kiểm tra , việc chấp hành các quy  định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng vẫn còn nhiều bất cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *