Với phương châm “Giúp cần câu hơn là cho xâu cá”, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người khuyết tật có việc làm, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *