Tình trạng mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu ở nhiều địa phương – trong đó có tỉnh Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để hạn chế tình trạng này, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng thì rất cần sự chung tay của người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *