Với những ưu điểm như giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cao và ổn định đầu ra sản phẩm, mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" nay là “Cánh đồng lớn” trong sản xuất lúa đã và đang phát huy được hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *