Ngoài khu vực sạt lở ở mới đây ở phường Thành Phước thì hiện trên địa bàn thị xã Bình Minh còn nhiều khu vực sạt lở nghiêm trọng khác, đe dọa đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *