Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh hoạt động theo đúng qui định của pháp luật, đồng bào lương – giáo đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương, tích cực thực hiện các phong trào cách mạng ở địa phương – đặc biệt là tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *