Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, chiều nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *