Bằng những nỗ lực đáng ghi nhận của đảng bộ,  chính quyền và nhân dân các địa phương , tỉnh Vĩnh Long đã đạt được kết quả tốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cùng góp sức cho sự thành công đó , Báo chí Vĩnh Long đã làm tốt nhiệm vụ của mình cho phong trào, tạo nên sự chuyển biến đáng kể ở các vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *