Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng Hội nghị “Từ hòa bình tới thịnh vượng” do Mỹ bảo trợ diễn ra ở Bahrain vào ngày mai sẽ thất bại. Ông cũng tái khẳng định quan điểm phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của chính quyền Washington, đồng thời nhấn mạnh không giải pháp nào có thể thay thế giải pháp hai nhà nước, qua đó đảm bảo quyền của nhà nước Palestine và quyền tự do của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *