Nghệ thuật regong bắt nguồn ở quận Hoàng Nam, khu tự trị Tây Tạng – Trung Quốc. Loại hình nghệ thuật truyền thống này trở nên phổ biến vào thế kỉ 13 như một kỹ thuật quan trọng trong việc sáng tác tranh tangka, tác phẩm điêu khắc, nghề thêu và vẽ.

Hiện nay, tại quận Hoàng Nam đã thành lập một viện giảng dạy và quảng bá nghệ thuật regong. Nương Bản là Giám đốc Viện và là nhà sưu tầm nghệ thuật tranh tangka – một phần quan trọng của nghệ thuật regong.

Nhờ vào ngân quỹ do chính phủ cung cấp, ông Nương Bản có thể dạy cho nhiều học viên ở đây. Nhóm học viên đến từ trung tâm chăm sóc trẻ gần đấy hay xuất thân từ những gia đình nghèo. Ông hi vọng trong 5 năm tới sẽ dạy được nghề cho 50 em và giúp đỡ các em tiếp tục kế thừa nghề thủ công này.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *