Chiều 25/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tham nhũng quý Một, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý Hai/2015; tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo; tình hình, tiến độ triển khai xem xét, xử lý các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo; kết quả rà soát nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 ngân hàng nhà nước.

Triển khai tích cực các mặt công tác phòng, chống tham nhũng

Qua thảo luận, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, trong quý Một/2015, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực trên các mặt: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; thực hiện một số giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính; phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng; hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng ở 10 tỉnh, thành phố và 4 bộ; tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và thu hồi tài sản tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, khảo sát, nghiên cứu vấn đề "Thu hồi tài sản tham nhũng" với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn; qua khảo sát, nghiên cứu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; kiến nghị các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

Từ sau phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo đến nay, Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Để giúp đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 53 vụ án, vụ việc vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng quyết định đưa 4 vụ án, 2 vụ việc ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đưa 5 vụ án, 2 vụ việc ra khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; đưa 17 vụ án, 7 vụ việc ra khỏi diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý, do các vụ việc, vụ án này đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 1 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời yêu cầu các cơ quan tố tụng Trung ương, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý một số việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành rà soát, nắm tình hình tại 4 ngân hàng Nhà nước.

Kết quả cho thấy, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các Ngân hàng thương mại nhà nước góp phần khắc phục khó khăn của nền kinh tế. Các ngân hàng vừa đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đi đôi với an toàn chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, sửa chữa các sai phạm trong hoạt động.

Các ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu theo lộ trình của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Các ngân hàng thương mại nhà nước từng bước nâng cao năng lực quản trị, điều hành theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện, bổ sung các quy định nội bộ về quản trị, điều hành, kiểm soát rủi ro, chất lượng tín dụng và nợ xấu. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Trong quý Hai, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục về phòng, chống tham tham nhũng; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để phòng ngừa tham nhũng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với Hiến pháp; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Trong quý Hai triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương; kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trong hai năm 2013 và 2014.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai việc rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại các địa phương để xem xét, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Triệt để, quyết liệt hơn nữa

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo và nêu rõ, trong quý Một, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo, triển khai khá toàn diện, đồng bộ các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thu được những kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm ráo riết, quyết liệt và có hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc; không chỉ đôn đốc, kiểm tra các vụ án mà còn kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các lĩnh vực, các địa phương.

Trên cơ sở các việc đã làm, Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng phát hiện một số lĩnh vực, khâu khó khăn cần tập trung tháo gỡ và đây là điều rất quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở cả Trung ương và địa phương.

Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả cao hơn, trước hết đội ngũ những cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác này phải có quyết tâm lớn, trách nhiệm cao.

Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình công tác, các khâu trọng tâm, trọng điểm đã được xác định, cần tập trung triển khai thực hiện triệt để hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần tăng cường kiểm tra đôn đốc, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung vào các vụ việc phức tạp, các vụ án trọng điểm đang làm.

Đẩy nhanh tiến độ các khâu thanh tra, điều tra, giám định tư pháp, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng; cần chọn những khâu, lĩnh vực còn trì trệ để tập trung làm quyết liệt hơn, nhanh hơn trong thời gian tới –  Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ quan chức năng, cấp ủy đảng các địa phương; kiểm tra việc thực hiện kết luận của đợt kiểm tra trước; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa làm tốt, làm chậm; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tới nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục tham nhũng vặt; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các thành viên trong Ban Chỉ đạo; giám sát việc thực hiện những công việc đã được Ban Chỉ đạo thông qua./.

Nguồn: Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *