Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế vừa khai mạc Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017 với chủ đề “Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *