Chiều nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 địa phương trong nước để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh, cấp huyện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *