Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, với tổng kinh phí đầu tư trên 234 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *