Tiếp bước truyền thống hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay không ngừng đoàn kết, kế tục sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng quê hương bằng những hành động thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *