Sau hai ngày làm việc, chiều ngày 15/6 hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy Vĩnh Long đã bế mạc.

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *