Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá IX dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 12 – Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp; các báo cáo và dự thảo NQ thuộc lĩnh vực pháp chế của UBND tỉnh trình tại kỳ họp tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *