Huyện Trà Ôn được giao tuyển chọn, gọi 170 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đợt 2/2014 . Hiện nay, tất cả thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương sẳn  sàng lên đường thi hành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này, Trà Ôn có 6 thanh niên người dân tộc Khmer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *