Hưởng ứng lời phát động Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào trồng cây ngày Tết được nhiều tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long tích cực tham gia, góp phần cải thiện môi trường sống và tạo cảnh quan đẹp từ đô thị đến các vùng nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *