Chính quyền địa phương đang thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân trong vùng sạt lở, đồng thời có biện pháp hỗ trợ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *