Một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Vĩnh Long sau 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đó là giá trị sản xuất nông nghiệp luôn đượcgiữ vững tốc độ tăng trưởnghàng năm. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng thêm đổi mới.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *