Nhiều vấn đề  về chỉ tiêu, giải pháp thực hiện đã được đại biểu đặt ra, trong đó vấn đề cơ cấu lại ngành nông nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm được đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *