Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét giảm mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *