Theo kế hoạch năm học 2017-2018 của tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt, học sinh mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 21/8. Riêng học sinh khối 9 và khối 12 tựu trường sớm hơn 1 tuần, tức vào ngày 14/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *