Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cảnh quan – môi trường ở phía trước Khu công nghiệp chưa được đảm bảo, gây bức xúc trong dư luận và ít nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *