Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *