Tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nhờ xử lý sầu riêng cho trái nghịch vụ nên mùa này, bà con nông dân ai ai cũng phấn khởi vì sầu riêng được giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *