Xem phiên bản di động
    

‘Tỉnh ủy Vĩnh Long’

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tại Công an tỉnh

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tại Công an tỉnh

Chiều nay 08/11, Đoàn giám sát thực hiện nghị quyết năm 2018 do ông Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đến làm việc tại Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát thực hiện nghị quyết năm 2018 tại Sở tài nguyên – môi trường

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát thực hiện nghị quyết năm 2018 tại  Sở tài nguyên – môi trường

Chiều nay, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do ông Lê Quang Đạo, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018.

Bế mạc hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Bế mạc hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai, quán triệt các NQ, kết luận của trung ương và chương trình kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy

Tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai, quán triệt các NQ, kết luận của trung ương và chương trình kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy

Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho cán bộ chủ chốt các sở ngành tỉnh và các địa phương.

Tỉnh ủy Vĩnh Long lấy ý kiến về Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể

Tỉnh ủy Vĩnh Long lấy ý kiến về Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể

Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 12

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 12

Ngày 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long có buổi làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với các ngành trong khối nội chính

Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với các ngành trong khối nội chính

Chiều nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long có buổi làm việc với các ngành trong khối nội chính về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Vĩnh Long họp mặt báo chí

Tỉnh ủy Vĩnh Long họp mặt báo chí

Chiều ngày 20/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt với đại diện 40 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ông Trần Văn Rón, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chủ trì họp mặt.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22 và Chỉ thị 36 của Bộ chính trị

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22 và Chỉ thị 36 của Bộ chính trị

Ngày 14/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”.

 
 
 
 
 
 
Liên kết