Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa  tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban bí thư trung ương Đảng khóa 11 về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *