Xem phiên bản di động
    

‘chính phủ’

Thời sự 18h30 (29/11/2016)

Thời sự 18h30 (29/11/2016)

Chính phủ đề xuất 226 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ đề xuất 226 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chiều 9/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016

Bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng; không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế 2 tháng còn lại năm 2016; tiếp tục giảm phí BOT tối thiểu ở 19 trạm thu phí; xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế… là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016.

Thời sự 18h30 (11/10/2016)

Thời sự 18h30 (11/10/2016)

Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương ký Chương trình phối hợp

Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương ký Chương trình phối hợp

Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, Thủ tướng mong muốn các cơ quan Nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác này, từ phương thức hoạt động, đến phong cách cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, học dân.

Ban hành quy chế về 5 nguyên tắc làm việc của Chính phủ

Ban hành quy chế về 5 nguyên tắc làm việc của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó nêu rõ 5 nguyên tắc làm việc của Chính phủ.

Thời sự 18h30 (01/10/2016)

Thời sự 18h30 (01/10/2016)

Chào buổi sáng (01/9/2016)

Chào buổi sáng (01/9/2016)

Thời sự 18h30 (30/8/2016)

Thời sự 18h30 (30/8/2016)

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao.