Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 7/8 tới.

 

Danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú sẽ được xét tặng bởi Hội đồng theo ba cấp: Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước.

Theo Nghị định, những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân phải trung thành với Tổ quốc, tận tụy, tâm huyết với nghề, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước…

Đồng thời, có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú… Còn những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú phải có hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Những người được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú, theo Nghị định, sẽ được trao danh hiệu, giấy chứng nhận của Chủ tịch nước kèm theo tiền thưởng. Đối với các Nghệ nhân có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

Nguồn: Đăng Mai ( VTVO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *