Bên bờ hạnh phúc

Thị trấn Vũng Liêm là nơi tập trung các cơ quan hành chánh, địa bàn phát triển mạnh về thương mại – dịch vụ của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Những năm qua, việc đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị luôn được chú trọng, tạo tiền đề để thị trấn Vũng Liêm hướng tới lộ trình phát triển lên đô thị loại IV trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *