Nước mặn đã xâm nhập vào các sông trên địa bàn huyện Vũng Liêm với nồng độ cao trong nhiều ngày qua, gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thị trấn Vũng Liêm là một trong những nơi người dân bị ảnh hưởng do thiếu nước ngọt sinh hoạt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *